Esta página utiliza cookies para garantizar una mejor experiencia de usuario. Conozca nuestra política de cookies.

X

Serveis

Fiscal

Comptable

Mercantil

Altres

Fiscal

 • - Elaboració i presentació de declaracions tributàries
 • - Consolidacions
 • - Planificació
 • - Revision i auditories
 • - Recursos i reclamacions

 

 

 

Contable

 •  -Tancaments
 •  -Consolidacions
 •  -Verificacions

 

 

Mercantil

 •  - Fusions
 •  - Constitucions
 •  - Ampliacions y reduccions
 •  - Tinença de llibres d’actes i llibres de socis
 •  -  Dissolucions i liquidacions
 •  - Reestructuracions
 •  - Nomenaments

Altres

 •  - Valoracions
 •  - Succesió empresarial
 •  - Adquisicions
 •  - Herències
 •  - Realització de testaments eficaços
 •  - Altres